Wie zijn wij?

JGT eemnes

Heeft u vragen over opvoeding of het eetgedrag van uw kind? Maakt uw gezin een moeilijke tijd door vanwege bijvoorbeeld een echtscheiding? Wil jij iets anders dan je ouders willen? U kunt bij ons terecht. Met kleine vragen, bijvoorbeeld over bedplassen of pubertijd, maar ook met vragen over gedragsproblemen of geweld. Het Jeugd- en Gezinsteam biedt snel ondersteuning; dichtbij huis en met een vast contactpersoon. Het is gratis en er is geen verwijzing nodig. Loop eens binnen tijdens het spreekuur of bel ons. We zijn makkelijk te bereiken en helpen u graag.

In Eemnes kunnen alle ouders en hun kinderen een beroep doen op ondersteuning van het Jeugd- en Gezinsteam. Jongeren kunnen ook zelfstandig bij ons terecht. Daarnaast staan we klaar voor (zorg)professionals. We geven hen advies, hulp, informatie en doorverwijzing naar hulpverlening.

Het Jeugd- en Gezinsteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn op het gebied van opvoedvragen, veiligheid, psychiatrische aandoeningen, lichamelijke of verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Wij werken samen met alle basisscholen in Eemnes en middelbare scholen in de omgeving, GGD, huisartsen, wijkverpleging, Sociale Zaken, schuldhulpverlening en andere organisaties die betrokken kunnen zijn bij uw kind of uw gezin.

_____________________

Lise Solen

Mijn naam is Lise Solen. Na mijn opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan hogeschool Windesheim heb ik jarenlang gewerkt in het speciaal onderwijs en de ambulante gezinsondersteuning. Vervolgens heb ik 7 jaar gewerkt bij stichting MEE  als consulent opvoeding en ontwikkeling. Ik werk vanaf de start in 2014 als jeugdconsulent bij het Jeugd en Gezinsteam. Mijn expertise ligt op het gebied van autisme, LVB en opvoedondersteuning. Ik ben geaccrediteerd in het Positief Pedagogische Programma, Triple P niveau 3, niveau 4 en niveau 4 Stepping Stones. In 2014 en 2015 heb ik op Masterniveau de onderzoeken ontwikkelingspsychologie en systeemtheorie met goed gevolg afgerond.

_____________________

Laura van Voorst

Na mijn opleiding Creatieve Therapie, heb ik de afgelopen 10 jaar binnen de residentiële jeugdzorg gewerkt, voornamelijk op de groep en coachend in de thuissituatie. Ik heb veel ervaring met complexe gezinssituaties, hechtingsproblemen en gedragsproblemen. De laatste 2 jaar heb ik gewerkt op een besloten behandelgroep voor kinderen met ASS-problematiek en ernstige gedragsproblemen. Naast de behandeling op de groep, ondersteunde ik de kinderen en de leerkracht in het onderwijs en ouders thuis. Naast mijn werk heb ik in 2013 de Master Jeugdzorg afgerond.

_____________________

Nicolet Davids-Eefting

Mijn naam is Nicolet Davids-Eefting. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht als Kinder- en Jeugdpsycholoog. Tijdens mijn afstuderen heb ik veel ervaring opgedaan in een vrijgevestigde praktijk, waarbij ik specifiek veel diagnostiek heb gedaan (onderzoek naar intelligentie, leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en neuropsychologische problemen). Hier heb ik mijn Basisaantekening Diagnostiek (BAPD) behaald. Tevens heb ik ervaring met het geven van SOVA-training voor kinderen en met het doelgericht begeleiden van kinderen. Sinds september 2015 werk ik in de jeugdzorg voor het Jeugd en Gezinsteam Eemnes. Tevens ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en ben ik SKJ geregistreerd Masterpsycholoog.

_____________________

Amanda Bouter

Na mijn opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening die ik in 2010 afgerond heb, ben ik aan de slag gegaan als ambulant begeleider.

Hierin heb ik veel ervaring opgedaan met betrekking tot mensen met een verstandelijke beperking, jonge moeders, mensen met een psychiatrisch probleem, jongeren met (ernstig) probleemgedrag en complexe gezinssituaties. Vanaf 2013 ben ik bij een GGZ begeleid wonen instelling als woonbegeleider en ambulant begeleider gaan werken. Sinds 2015 werk ik in de jeugdzorg als Jeugdconsulent bij de gemeente Noordoostpolder en Eemnes. En vanaf juli 2016 alleen bij het Jeugd- en Gezinsteam in Eemnes. Daarnaast ben ik SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd.

_____________________

Marleen Kalksma

Ik heb een achtergrond als Cultureel Antropoloog, jeugdreclasseerder en mindfulnesstrainer voor kinderen en jongeren. Bij Bureau Jeugdzorg heb ik de interne opleiding tot Jeugdreclaseerder gevolgd en daar heb ik gewerkt met delinquente jongeren en schoolverzuimers. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met het omgaan met een verstoorde ontwikkeling en probleemgedrag van jongeren. Binnen Bureau Jeugdzorg ben daarna werkzaam geweest als onderzoeker van zorgmeldingen waarbij ik veel te maken had met het inschatten, bespreekbaar maken en borgen van veiligheid voor kinderen. Ook het begeleiden van ouders bij echtscheidingen was een groot deel van mijn werkzaamheden. Sinds  november 2014 werk ik als Jeugdconsulent bij het Jeugd en Gezinsteam bij de gemeente Eemnes. Ik ben bij het  SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd. Mijn passie is om te werken met de systeemtheorie en te zien hoe het gezin als systeem vaak met gedrag op elkaar inspeelt. Ook is mijn passie  om kinderen te begeleiden anders omgaan met piekergedachten, negatief zelfbeeld, ontdekken van eigen kwaliteiten en het verbeteren van de emotieregulatie. Naast mijn werk in Eemnes heb ik mijn eigen praktijk als Mindfulnesstrainer voor Kinderen en Jongeren.

Hulp nodig of vragen?