Nieuwe regelgeving Jeugdhulp 2016

verdriet

Op 17 mei 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de zgn. “nadere regels” Jeugdhulp gemeente Eemnes 2016 vastgesteld. De nadere regels zijn een uitwerking van de verordening Jeugdhulp Eemnes.

Met de nadere regels wordt zo concreet mogelijk aangegeven hoe de gemeente Eemnes omgaat met de toegang tot jeugdhulp en het persoonsgebonden budget (PGB). Het geheel aan regelgeving (wet, verordening, nadere regels) en een goede toepassing en uitvoering daarvan moet op individueel niveau leiden tot de juiste beslissing: ondersteuning waar en voor wie dat nodig is.

Deze nadere regels vervangen die uit 2015. Aan de regels is nu informatie toegevoegd over de bereikbaarheid van en toegang tot het Jeugd- en Gezinsteam. Ook zijn de eisen waaraan u moet voldoen om een PGB te mogen ontvangen uitgebreider omschreven. Daarnaast is het maximale tarief voor het PGB aangepast aan de gehanteerde tarieven in Huizen, Blaricum en Laren. 

Hulp nodig of vragen?