Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Dijkhove

Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien Thema Centrum voor Jeugd en Gezin

Nederlandse jongeren weten minder over democratie dan leeftijdsgenoten in vergelijkbare landen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek naar burgerschap onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. De kennis over burgerschap en rechtsstaat van Nederlandse leerlingen is gelijk aan het intern

De online zelfhulpinterventie Feel the ViBe wijst meisjes die getuige waren van huiselijk geweld de weg naar professionele hulpverlening. Dat conclud

In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. De Week tegen Kindermishandeling wordt jaarlijks georganiseerd om de aanp

Het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes organiseert binnenkort een ouderavond met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont, bekend van tv. Het belooft een boeiende avond te worden, waarbij Steven interactief met jullie in gesprek gaat over diverse vragen die leven bij opvoeders. Voor meer informatie over deze

Bijna één op de vijf kinderen tussen de 9 en 11 jaar lijdt aan gehoorverlies. Een deel van de kinderen heeft mogelijk permanent gehoorverlies. Bij hen zien onderzoekers een relatie met het veelvuldig hebben van een oorontsteking. Op basis van het grootschalige Generation R onderzoek in Rotterdam he

Ieder kind krijgt te maken met pesten: als toeschouwer, pester of gepeste. Door sociale media beperkt pesten zich niet meer tot het schoolplein of de