Welkom bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Dijkhove

December 2021; we maken er wat van! Thema December 2021; we maken er wat van!

Na opnieuw een veelbewogen jaar mogen we ons deze maand weer verheugen op een gezellige feestmaand met de kinderen. Schoentjes zetten, liedjes zingen, de kerstboom versieren en oliebollen eten. Maar helemaal zorgeloos is december ook dit jaar weer niet. Toch moeten we samen proberen de zorgen van d

Als een kind iets wil, is het aan de ouders om te bepalen of dat mag of niet. Toch heeft ieder kind rechten waar zelfs de ouders niet aan kunnen torn

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling kan je verschillende ervaringsverhalen lezen en luisteren van mensen die van dichtbij meemaken wat de gevolg

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling vragen we aandacht voor alle vormen van kindermishandeling. In veel gevallen gaat het om een combinatie van verschillende vormen van mishandeling. Niet alleen lichamelijke mishandeling, maar ook psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik of he

Peuters zijn altijd aan het ontdekken. Dat is leuk maar soms ook knap lastig. Je kunt ze nauwelijks de rug toekeren en ze hebben alweer iets uit en kastje gegraaid. Toch is dit een belangrijke fase in hun ontwikkeling waar je als ouders veel plezier aan kunt beleven.   “Stop! Niet doen!” Zod

Vandaag begint de Week tegen Kindermishandeling. Op dit moment groeit 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Iedereen kan als hij zich