Wie zijn wij?

Heeft u vragen over opvoeding of het eetgedrag van uw kind? Maakt uw gezin een moeilijke tijd door vanwege bijvoorbeeld een echtscheiding? Wil jij iets anders dan je ouders willen? U kunt bij ons terecht. Met kleine vragen, bijvoorbeeld over bedplassen of pubertijd, maar ook met vragen over gedragsproblemen of geweld. Het Jeugd- en Gezinsteam biedt snel ondersteuning; dichtbij huis en met een vast contactpersoon. Het is gratis en er is geen verwijzing nodig. Loop eens binnen tijdens het spreekuur of bel ons. We zijn makkelijk te bereiken en helpen u graag.

In Eemnes kunnen alle ouders en hun kinderen een beroep doen op ondersteuning van het Jeugd- en Gezinsteam. Jongeren kunnen ook zelfstandig bij ons terecht. Daarnaast staan we klaar voor (zorg)professionals. We geven hen advies, hulp, informatie en doorverwijzing naar hulpverlening.

Het Jeugd- en Gezinsteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn op het gebied van opvoedvragen, veiligheid, psychiatrische aandoeningen, lichamelijke of verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Wij werken samen met alle basisscholen in Eemnes en middelbare scholen in de omgeving, GGD, huisartsen, wijkverpleging, Sociale Zaken, schuldhulpverlening en andere organisaties die betrokken kunnen zijn bij uw kind of uw gezin.

_____________________

Marloes Simons

Jeugdconsulent

Na het afronden van mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in Leiden ben ik direct aan het werk gegaan bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. Ik kwam er al snel achter dat mijn passie ligt in het coachen van jongeren en hun (sociale) omgeving. Om die reden heb ik de overstap gemaakt naar het Jongeren Preventie Plan, waar ik als trajectbegeleider, school maatschappelijk werker en pluscoach aan de slag gegaan. Na de transitie van de jeugdzorg in 2015 is mijn functie over gegaan in het Jeugd en Gezinsteam. Mijn expertise ligt bij het puberende brein, coaching, gezinsbegeleiding en werken met complexe scheidingen. Ik ben geschoold in Triple P, Sociale Netwerk Strategieën en Signs of Safety. Mijn doel is altijd om het kind centraal te zetten en mogelijkheden van ouders en/of opvoeders te vergroten zodat het kind veilig kan opgroeien en ontwikkelen. Daarnaast heb ik veel ervaring met het geven van trainingen aan kinderen en jongeren om beter voor zichzelf op te kunnen komen en hun zelfvertrouwen te vergroten.

_____________________

Nicolet Eefting

Jeugdconsulent

Mijn naam is Nicolet Eefting. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht als Kinder- en Jeugdpsycholoog. Tijdens mijn afstuderen heb ik veel ervaring opgedaan in een vrijgevestigde praktijk, waarbij ik specifiek veel diagnostiek heb gedaan (onderzoek naar intelligentie, leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en neuropsychologische problemen). Hier heb ik mijn Basisaantekening Diagnostiek (BAPD) behaald. Tevens heb ik ervaring met het geven van SOVA-training voor kinderen en met het doelgericht begeleiden van kinderen, bijvoorbeeld als vrijwilliger bij Stichting De Ster (Sterkampen). Sinds september 2015 werk ik met veel plezier in de jeugdzorg voor het Jeugd- en Gezinsteam Eemnes. Tevens ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en ben ik SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional.

_____________________

Marleen Kalksma

Jeugdconsulent

Ik heb een achtergrond als Cultureel Antropoloog, jeugdreclasseerder en mindfulnesstrainer voor kinderen en jongeren. Bij Bureau Jeugdzorg heb ik de interne opleiding tot Jeugdreclaseerder gevolgd en daar heb ik gewerkt met delinquente jongeren en schoolverzuimers. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met het omgaan met een verstoorde ontwikkeling en probleemgedrag van jongeren. Binnen Bureau Jeugdzorg ben daarna werkzaam geweest als onderzoeker van zorgmeldingen waarbij ik veel te maken had met het inschatten, bespreekbaar maken en borgen van veiligheid voor kinderen. Ook het begeleiden van ouders bij echtscheidingen was een groot deel van mijn werkzaamheden. Sinds  november 2014 werk ik als Jeugdconsulent bij het Jeugd en Gezinsteam bij de gemeente Eemnes. Ik ben bij het  SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd. Mijn passie is om te werken met de systeemtheorie en te zien hoe het gezin als systeem vaak met gedrag op elkaar inspeelt. Ook is mijn passie  om kinderen te begeleiden anders omgaan met piekergedachten, negatief zelfbeeld, ontdekken van eigen kwaliteiten en het verbeteren van de emotieregulatie. Naast mijn werk in Eemnes heb ik mijn eigen praktijk als Mindfulnesstrainer voor Kinderen en Jongeren.

_____________________

Anne-Marije Koning

Jeugdconsulent

Mijn naam is Anne-Marije Koning en sinds oktober 2018 jeugdconsulent bij het JGT Eemnes. In de jaren daarvoor ben ik werkzaam geweest als ambulant hulpverlener en na de invoering van de jeugdwet werkzaam als jeugdconsulent. Na mijn opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening ben ik aan de slag gegaan bij gezinnen waar vaak sprake was van een onveilige opvoedingssituatie. In deze gezinnen merkte ik dat de wil er vaak is maar de mogelijkheden er niet altijd zijn om een fijn thuis te creëren voor kinderen. Ik zoek graag samen met ouders naar de mogelijkheden om voor hun kinderen een gezonde en veilige opvoedsituatie te creëren als ze het zelf even niet meer weten of kunnen zien. Dit met als uiteindelijke doel de kinderen een omgeving te bieden waarin ze kunnen spelen, leren en zich ontwikkelen. Mijn expertise heb ik de afgelopen jaren ontwikkeld in het werken met ouders, jonge kinderen en het werken in gezinnen waarin onveiligheid een rol speelt. Ik heb de opleiding intensieve ambulante gezinsbegeleiding afgerond en ben geschoold in Signs of Safety. Daarnaast heb ik de basistraining Infant Mental Health gevolgd waarbij mijn enthousiasme voor de doelgroep -9 tot 6 jaar werd aangesproken en hoop me hierin de komende jaren verder te ontwikkelen. Tevens werk ik vanuit de contextuele en oplossingsgerichte methodiek.

_____________________

Drs. Krijn Roeleveld

GZ-Psycholoog, Relatie- en gezinstherapeut, EMDR-therapeut

Sinds begin november 2017 is de geplande versterking bij het Jeugd- en Gezinsteam in de vorm van een GZ-psycholoog Jeugd een feit!  Voor een aantal uur per week is dhr. Krijn Roeleveld verbonden aan het team. We willen hiermee o.a. de signalering van JGGZ-problematiek verbeteren en de kennis en het handelingsvermogen van het Jeugd- en Gezinsteam versterken.

Hulp nodig of vragen?