Privacy en verwerking persoonsgegevens

inet

Het Jeugd- en Gezinsteam gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Daar heeft u recht op en dat staat in de wet. Naast de al bestaande wetten is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, van kracht. Het Jeugd- en Gezinsteam houdt zich aan deze wet. Op deze pagina leest u hoe wij dat doen.

Als u gebruik maakt van diensten van of via het Jeugd- en Gezinsteam, dan hebben wij gegevens van u nodig. Die deelt  u bijvoorbeeld met ons via de website (www.jgteemnes.nl) of tijdens een gesprek.  Denk aan:

  • naam
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Waarvoor zijn uw gegevens nodig?

Het Jeugd- en Gezinsteam heeft uw persoonsgegevens nodig voor een aanvraag op grond van de Jeugdwet. Om deze wet goed uit te voeren, hebben wij gegevens van u nodig om uw situatie goed te onderzoeken. In de wet staat dat wij deze gegevens van u mogen vragen.

Wij bewaren uw gegevens alleen als het mag van de wet.

Welke gegevens noteren we van u?

Uw aanmelding met daarin uw hulpvraag slaan wij op in een goed beveiligd systeem. Dit systeem heet MensCentraal. Tijdens het gesprek vragen we naar uw persoonlijke situatie. Zo brengen we uw hulpvraag volledig in kaart. Samen met u kijken we daarna wat u nodig heeft. Alles wat te maken heeft met uw hulpvraag, slaan we op in het systeem.  Dit kunnen ook ‘bijzondere’ persoonsgegevens zijn. Dit zijn bijvoorbeeld een Burgerservicenummer (BSN) en samenstelling van het gezin.  Als deze informatie belangrijk is voor de beantwoording van uw hulpvraag, kunnen wij u daar naar vragen. Uiteraard kunt u altijd weigeren deze gegevens aan ons te geven. Het kan wel zijn dat wij dan geen goede oplossing hebben voor uw hulpvraag.

Heeft u zorg nodig? Deze zorg wordt betaald vanuit de Jeugdwet. Hiervoor moeten wij uw BSN in het systeem zetten.

Met wie delen we uw gegevens?

Het Jeugd- en Gezinsteam deelt uw gegevens alleen met  andere organisaties als dat moet volgens de wet. Soms hebben wij advies nodig, bijvoorbeeld van een arts. Dit hebben wij nodig om de juiste zorg met u te bepalen. Wij moeten daarvoor uw gegevens met een ander delen.Hiervoor vragen wij uw toestemming via een toestemmingsformulier. Op het formulier staat duidelijk waar wij u toestemming voor vragen. U kunt uw toestemming altijd intrekken. Hierdoor kan het zijn dat wij u onvoldoende kunnen helpen.

Heeft u recht op zorg vanuit de gemeente? U ontvangt dan een brief  van de gemeente. Dit noemen wij een beschikking. In de beschikking staat van welke zorgaanbieder u zorg ontvangt. Met deze zorgaanbieder delen wij uw persoonsgegevens. Dit doen wij, omdat de zorgaanbieder anders geen zorg aan u kan leveren. Wij versturen de gegevens via een beveiligde verbinding.

Heeft u geen recht op zorg? Dan delen wij uw gegevens niet met een zorgaanbieder.

Hoe lang bewaren we gegevens?

Het Jeugd- en Gezinsteam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken  waarvoor uw gegevens worden verzameld. De beschikking heeft een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Daarna wordt deze volledig vernietigd.

Uw rechten

U heeft het recht om bij ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard. Dit noemen wij ‘inzagerecht’. Bent u het niet eens met de gegevens die wij van u hebben bewaard? U heeft dan het recht om uw gegevens aan te passen of te laten verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Eemnes, via 14 035 of via info@eemnes.nl

Heeft u ons toestemming gegeven voor het delen of opvragen van gegevens? U kunt deze toestemming op elk moment weer stopzetten. Wel kan het zijn dat wij u dan onvoldoende kunnen helpen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door het Jeugd- en Gezinsteam? Neem contact op via: teamtelefoon 035 799 41 62 of via jeugdengezin@eemnes.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u ook kijken op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze informatie is ook na te lezen in onze AVG folder.

 

Hulp nodig of vragen?