Claudia - Jeugdconsulent

JGT

In mijn carrière heb ik gewerkt binnen de intramurale jeugdzorg en de ambulante hulpverlening, zowel binnen het vrijwillige als gedwongen kader. Ik heb de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening (jeugdspecialisatie) en onderwijsassistent afgrond. Verder ben ik werkzaam geweest binnen de ouderenzorg en heb gewerkt vanuit de WMO en het forensische kader.

Na een aantal jaar in de uitvoerende jeugdhulpverlening te hebben gewerkt, wilde ik op een andere wijze mijn werk handen en voeten geven. Ik kenmerk mijzelf als een verbinder die oog houdt voor de (on)mogelijkheden van ieder individu in het netwerk. Zo kijk ik ook graag met ieder individu naar zijn eigen krachten en probeer deze te versterken waar kan. Mijn expertise gebied is onderwijs, middelengebruik bij ouders en werken met jeugdige met een psychische uitdaging.

Naast mijn werk ben ik jaren actief geweest binnen de scouting. Zo ben ik trainer, praktijkbegeleider en gekwalificeerde leiding geweest. Dit heb ik de afgelopen 10 jaar met veel plezier gedaan.

Hulp nodig of vragen?