Kamers met Aandacht

KMA afbeelding

Kamers met Aandacht is voor jongeren van 17 tot 23 jaar die op eigen benen willen staan, maar hier nog wat steun bij kunnen gebruiken. Het gaat om jongeren die dakloos dreigen te worden, bijvoorbeeld omdat ze uitstromen uit een jeugdzorginstelling of maatschappelijke opvang, of bij wie thuis wonen niet meer gaat. 

Als jongere huur je een Kamer met Aandacht bij iemand met een particuliere huur- of koopwoning. De verhuurder is iemand die graag betrokken wil zijn bij een jongere en hem of haar wil helpen zelfstandig te (leren) wonen. Deze informele steun van de verhuurder aan de jongere is de kracht van Kamers met Aandacht. Er staat iemand voor hem of haar klaar die helpt met de dagelijkse gang van zaken. Er is een luisterend oor en iemand houdt een oogje in het zeil. Het stelt de jongere in staat om stapsgewijs zelfstandig te worden, met het steuntje in de rug die ze vanuit hun kwetsbare situatie niet vanzelfsprekend hebben. 

Naast de steun van de verhuurder heeft de jongere een ambulante begeleider vanuit de jeugdzorg of wmo. Deze ondersteuning wordt na 6 maanden op maat afgebouwd. Het (ver)huren van een Kamer met Aandacht is tijdelijk, minimaal 1 en maximaal 5 jaar. Er zijn voor zowel de verhuurder als de jongere voorwaarden verbonden aan de (ver)huur. De coördinator van Kamers met Aandacht controleert dit en zorgt voor een goede match tussen de jongere en de verhuurder.

Meer weten?

Bezoek de website van Kamers met Aandacht of neem contact op met de coördinator van Kamers met Aandacht Gooi & Vechtstreek:

Sabine Weck
E: sabinew@kamersmetaandacht.nl
T: 06 54 287 431

Hulp nodig of vragen?