Extra's bij laag inkomen

geld

Extra's bij laag inkomen

In Eemnes zijn er verschillende regelingen om gezinnen met een laag inkomen, schulden of geldzorgen te ondersteunen. Kijk op de onderstaande websites voor meer informatie of vraag de consulenten van het Jeugd- en Gezinsteam om advies.

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met kleine en grote veranderingen. Vaak hebben die ook financiële gevolgen. Trouwen, scheiden, het overlijden van een dierbare, je baan verliezen of het krijgen van een kind. Goed inzicht en overzicht helpt je de juiste keuzes te maken. Het is prettig om te weten hoe je er voor staat. Dit geeft veel mensen rust.

  • Budgetcoach

De budgetcoach kan helpen om overzicht aan te brengen en weet van welke regelingen je gebruik kunt maken (en helpt je bij het aanvragen ervan). Meer weten? Neem contact op met Diana de Jong door te bellen naar: 06 - 13 39 05 50. Of stuur een e-mail naar: budgetcoach@eemnes.nl of de website van de gemeente Eemnes

  • Kindarrangement

Ieder kind moet kunnen meedoen aan schooluitjes of andere activiteiten. Ook als hun ouders dat niet zelf kunnen betalen. Voor gezinnen met een laag inkomen is er daarom het kindarrangement. Dit is een pakket van producten en vergoedingen. Dit is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Aanmelden kan via de website

  • Stichting Noodhulp

De Stichting Noodhulp Eemnes is bedoeld voor gezinnen of alleenstaanden die worden geconfronteerd met een acute financiële tegenslag en op dat moment, elders, geen financiële ondersteuning kunnen krijgen. Onze stichting helpt Eemnessers eenmalig met een nijpend financieel probleem, met name daar waar niet, of niet tijdig een beroep kan worden gedaan op bestaande wettelijke regelingen. Het jeugd- en gezinsteam kan u helpen met een aanvraag. Zie ook de website van stichting Noodhulp.

  • Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Kijk op de website voor meer informatie.

  • Kledingbank

Het JGT kan helpen een aanvraag doen bij de kledingbank.

  • Kringloop Eemnes

Kringloop Centrum Eemnes is een leuke kringloopwinkel voor goedkope en tweedehands spullen en gevestigd aan de Zuidersingel 4. Zie de website voor de openingstijden.

  • Kinderhulp

Elk kind verdient een jeugd zonder zorgen. Gelijk te zijn, aan vriendjes of vriendinnetjes. Ook een fiets, eens nieuwe kleren. Eindelijk een dagje uit, een nieuw dekbed of tóch een cadeautje van de Sint. Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. We helpen ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind. Het jeugd en gezinsteam is intermediar. Kijk op de website van kinderhulp voor meer informatie.

  • Jeugd sport- en cultuur fonds.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Het Jeugd- en Gezinsteam is intermediar, kijk op de website van het Jeugd sport- en cultuurfonds voor meer informatie.

Zoek je financiële hulp in de opvoeding of voor je kind? Kijk op Samen voor alle kinderen voor meer informatie. Mocht u vragen hebben over fondsen voor uw kinderen, neem gerust contact met ons op, dan kunnen wij met u meedenken.

Hulp nodig of vragen?